Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності як спосіб сприяння захисту прав ІВ

В Україні діє митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, який веде Державна фіскальна служба. У разі якщо митниця виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Цей механізм потрібний для запобіганню порушення прав інтелектуальної власності. Метою є неперетин кордону контрафактною продукцією.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. При чому йдеться як про об’єкти авторського права (і суміжних прав), так і про об’єкти патентного права, торгові марки тощо.

Митниця (орган доходів і зборів) не захищає права інтелектуальної власності, а лише сприяє захисту цих прав під час переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів.

Держава створює правовласникам можливість наповнити цей митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності інформацією про належні майнові права. Тобто автоматично ця інформація про права інтелектуальної власності в реєстр не потрапляє. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати до органів доходів і зборів (митниця), заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. У заяві про внесення даних в реєстр вказується строк реєстрації в реєстрі – 6 місяців або 1 рік, після спливу цього строку, правовласник може звернутися з проханням продовжити строк реєстрації у митному реєстрі. Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 648. Детальніше за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12/paran20#n20

Станом на березень 2017 р. в цей реєстр внесено понад 3300 об’єктів права інтелектуальної власності. Найбільшу кількість з них становлять знаки для товарів і послуг, але є і об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), і об’єкти авторського права (різні види творів). Перелік об`єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, міститься за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html

Призупинення митного оформлення товарів, які потенційно можуть вважатися контрафактними, відбувається за загальним правилом на строк до 10 робочих днів, а в разі необхідності цей строк може бути продовжено ще не більш як на 10 робочих днів. У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів орган доходів і зборів повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

Правовласник має 10 робочих днів для подання позову до суду разом з заявою про забезпечення позову (запобіжні заходи), предметом якого є захист належних йому прав інтелектуальної власності.

У разі якщо протягом цих 10 робочих днів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

У разі якщо протягом цих строків правовласник подасть органу доходів і зборів ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, орган доходів і зборів продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Якщо між правовласником і власником товару виникає спір, який розглядається судом, щодо заборони ввезення/вивезення товару, за наявності ухвали про забезпечення позову товар залишатиметься на складі у митних органів. Для зясування питання, чи є товар контрафактний, слід враховувати положення спеціального законодавства про можливість правомірного використання товару, який маркований торговельною маркою, або є (містить в собі технічне рішення яке є) винаходом, корисною моделлю, або дизайн якого є промисловим зразком. Зокрема, відповідно до п. 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва на знак для товарів і послуг забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Ця норма залишає певні можливості власнику торгової марки заборонити подальше використання товару, який введений в оборот за його згодою, але лише у випадку зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації; введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

Правовласник може письмово проінформувати митницю, що товар не є контрафактним, і що він не заперечує проти продовження митних процедур. У такому разі правовласник фактично визнає, що його права не порушені, і товар може вільно ввозитися (вивозитися) на територію (з території) України.

Звертаємо увагу, що призупинення митного оформлення товарів може відбутися і за ініціативою органу доходів і зборів, навіть якщо правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності. Але вичерпний перелік відповідних підстав визначається Кабінетом Міністрів України.

Одним з варіантів врегулювання спірної ситуації, пов’язаної з перетином кордону контрафактної продукції, є зміна маркування на товарах та їх упаковці, що можливо за згодою правовласника та власника товарів. Зокрема, у процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними. У результаті складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується, у тому числі правовласником.

Отже, призупинення митних процедур є дієвим способом сприянню захисту прав інтелектуальної власності.

 

Леонід Тарасенко,
адвокат, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права
Львівського національного університету
імені Івана Франка

 

Контакти

+38 (097) 486-55-93
+38 (096) 453-46-66
+38 (067) 184-07-82

м. Львів, вулиця Княгині Ольги, 5В, офіс 403

© Copyright TS&Partners 2018. Створення сайту - WebLux

Ваш номер телефону: